Materiał edukacyjny

Zachęcamy czytelników do sięgnięcia do opracowanego przez autorki i autorów „Atlasu etnograficznego Wielkopolski – materiały edukacyjne”. Zawiera on wszystkie mapy i opisy zgrupowane w jednej publikacji. Liczymy, że będzie to cenna pomoc w lekcjach o regionie czy po prostu kompendium wiedzy o ziemi ojczystej.

Zobacz Atlas Etnograficzny Wielkopolski