Skontaktuj się
z nami

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

tel.: 61 81 07 629;
tel.: 61 81 09 780;
fax: 61 81 07 642;

e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
e-mail: a.jelowicki@muzeum-szreniawa.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa z siedzibą w Szreniawie przy ulicy Dworcowej 5